RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Hobart, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Hobart

Địa chỉ nhà: 164 Campbell Street, Hobart TAS 7001, Châu Úc

thành phố: Hobart

Điện thoại: +61 (3) 6236 9840

Số fax: +61 (3) 6234 5484

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 5 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment