RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển ở Cordoba, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Cordoba

Địa chỉ nhà: bv. Chacabuco 1160, sàn nhà 10, Cordoba, Argentina

thành phố: Cordoba

Điện thoại: +54 (351) 4208200

Số fax: +54 (351) 4208336

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 5 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment