RSS Reset

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Baku, Azerbaijan

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển ở Baku, Azerbaijan

Địa chỉ nhà: Một. Guliyev Str. 98, Az1006

thành phố: Baku

Điện thoại: +994 (12) 596 84 78

Số fax: +994 (12) 497 12 22

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 9 là. đến 12 buổi trưa

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment