RSS Reset

Sri Lanka Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy của Sri Lanka

Địa chỉ nhà: 35, Empire Circuit Forrest,Canberra, ACT 2603 Forrest, Châu Úc

thành phố: Canberra

Điện thoại: (+61-2) 62397041, 62397042

Số fax: (+61-2) 62396166

Trang mạng: http://www.slhcaust.org/contact-us.html

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu, 9là – 4.45PM

Chi tiết: Các quốc gia kiểm định chất lượng: Châu Úc, New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment