RSS Reset

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 15, Arkana St. Yarralumla. ACT 2600

P.O.B.: 9076, Deakin, ACT 2600, Châu Úc

thành phố: Canberra

Điện thoại: (+61) 2 6273 35 55

Số fax: (+61) 2 6273 39 18

Trang mạng: http://www.totaltravel.com.au/link.asp?trong = 540 151

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 8.00 là. – 3.30 giờ chiều.

Chi tiết: Visa của Du lịch Các hãng hàng của một hộ chiếu Tây Ban Nha trong sức sống không yêu cầu visa đối với đợt nghỉ kém ở Úc đến ba tháng. Mặc dù họ cần để có được một ‘ủy quyền điện tử để đi du lịch’ rằng họ có thể có được trong Đại sứ quán Úc ở Madrid

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment