RSS Reset

Lãnh sự quán Nam Phi tại Manama, Bahrain

Văn phòng Lãnh sự Nam Phi – Manama

Địa chỉ nhà: Hannover Retakaful B.S.C., 17Tầng, Al Zamil Tháp, Avenue chính phủ, của tôi, Vương quốc Bahrain P O Box 21345

thành phố: Manama

Điện thoại: + 973 17 576 664

Số fax: + 973 17 214 667

Trang mạng: http://www.dfa.gov.za/foreign/sa_abroad/sab.htm

E-mail: –

Vietnam Visa on arrival

2 Responses to “Lãnh sự quán Nam Phi tại Manama, Bahrain”

  1. Simone
    tháng tư 4, 2016 at 9:11 là #

    What is the email address of the SA Consulate in Bahrain?

  2. Leanne
    June 30, 2017 at 2:02 PM #

    Good day i need an email address for the SA Consulate in Bahrain please

Leave a Comment