RSS Reset

Lãnh sự quán Slovenia ở Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán Slovenia trong Armenia

Địa chỉ nhà: 25, M. str Saryan. app.15

PO Box 375002

thành phố: Yerevan

Điện thoại: +374-1-531500

Số fax: +374-1-531500

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment