RSS Reset

Đại sứ quán Slovakia tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Slovak tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 47 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra, ACT 2606

thành phố: Canberra

Điện thoại: +61/2/62901516

Số fax: +61/2/62901755

Trang mạng: http://www.mzv.sk/canberra

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ mở cửa 9:00 là. – 16.00 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment