RSS Reset

Slovak Lãnh sự quán tại Tirana, Albania

Lãnh sự quán Slovakia tại Albania

Địa chỉ nhà: rr. "Ismail Kamal’ N.11

thành phố: Tirana

Điện thoại: (+355-4) 253219, 0035542274917

Số fax: (+355-4) 247996

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment