Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Singapore tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Singapore tại Viêng Chăn, Lào

Địa chỉ nhà: Thadeua đường, KM 3, Đơn vị 4, Watnak Village, Quận Sisattanak, Viêng Chăn, Lào
thành phố: Viêng Chăn
Điện thoại: +856 21 353939
Số fax: +856 21 353938
Trang mạng: http://www.mfa.gov.sg/vientiane
E-mail: [email protected]
Giờ hành chính: Môn – Fri 8.30 là để 12.00 PM 1.00 chiều đến 5.00 pm Sat & mặt trời – đóng

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment