RSS Reset

Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Vienna, Áo

Ả Rập Xê-út Đại sứ quán tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Formanekgasse 38 1190

thành phố: Vienna

Điện thoại: (0043 1) 367 25 31, 367 25 32

Số fax: (0043 1) 367 25 40

Trang mạng: http://www.embassy-saudi.com/austria-vienna.html

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ hành chính 9 LÀ – 3 PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment