RSS Reset

Đại sứ quán Nga tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Luanda, Angola

 

Địa chỉ nhà: Đại sứ quán Liên bang Nga, đường phố, H.Boumedienne, 170, Luanda, C.P. 3141, Cộng hòa Angola

thành phố: Luanda

Điện thoại: +244 222 44-50-28

Số fax: +244 222 44-53-20

Trang mạng: http://www.russianembassy.net/iservice.nsf/ccea06d088878ecac32568aa00491b91/eb0ac68839b8ccedc32567f4003ba0e1!OpenDocument

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment