RSS Reset

Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan
Địa chỉ nhà: Dar-ul-Aman đường, Ayub Khan Mena, chấp thuận, Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan

thành phố: chấp thuận

Điện thoại: +93 20 250-01-77; +93 20 250-02-55

Số fax: +873 762-743-497 tấn 334-49-59;93 20 250-0044

Trang mạng: http://www.russianembassy.net/iservice.nsf/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment