RSS Reset

Đại sứ quán Nga tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 78 Canberra Avenue, Griffith ACT 2603

thành phố: Canberra

Điện thoại: (02) 6295 9033

Số fax: (02) 6295 1847

Trang mạng: http://www.australia.mid.ru

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thứ hai – Thứ năm: 8.30 là – 1.00 PM; 3.00 PM- 7.00 PM
Thứ sáu: 8.30 là – 2.30 giờ chiều. lãnh: thứ hai – Thứ sáu: 9.00 là. – 12.30 giờ chiều

Chi tiết: Văn phòng thương mại : 5 Arkana đường Yarralumla ACT 2600 Tel : (02) 6281 2716 Số fax (02) 6285-2396

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment