RSS Reset

Đại sứ quán Nga tại Bahrain

Đại sứ quán Nga tại Manama, Bahrain

Địa chỉ nhà: Đại sứ quán Liên bang Nga tại Bahrain, 877, Đường 3119,31 đen

Điện thoại: +97317 72-52-22

Số fax: +97317 72-59-21

Trang mạng: http://www.bahrain.mid.ru

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment