RSS Reset

Đại sứ quán Nga tại Algerie, Algeria

Đại sứ quán Nga tại Algiers, Algeria

Địa chỉ nhà: Chemin du tử d'Annam, El-Biar

thành phố: Algeria

Điện thoại: +213 21 92-3139, +213 2192-2614

Số fax: +213 21 92-2882

Trang mạng: http://www.ambrussie.gov.dz

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment