RSS Reset

Lãnh sự quán Nga tại Salzburg, Áo

Tổng lãnh sự quán Nga tại Salzburg, Áo

Địa chỉ nhà: Burgelsteinstrasse 2, 5020 Salzburg, Österreich, 5020 Salzburg, Österreich

thành phố: Salzburg

Điện thoại: +43 662 62-4184

Số fax: +43 662 62-1743

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 09.00 – 12.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment