RSS Reset

Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch Hoàng gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch Hoàng gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ nhà: 20 Phung Khac Khoan St., Huyện 1
thành phố: Hồ Chí Minh
E-mail: [email protected]
Số fax: 84.8.8224888
Điện thoại: 84.8.8228289,8228290

Bản đồ của Lãnh sự quán Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Về Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch Hoàng gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh sự quán Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, người Đan Mạch, và công dân quốc tế tại Việt Nam.

Lãnh sự quán Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ công dân Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến nền kinh tế Đan Mạch, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận Quốc tịch Đan Mạch
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin ở Đan Mạch
  • Muốn áp dụng và có được Đan Mạch Visa

Lãnh sự quán Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, Đan Mạch Citizens khi tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc các nơi khác ở Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Đang ở phía trước của một trường hợp khẩn cấp và cần thông tin, địa chỉ liên lạc hoặc hỗ trợ khác
  • khó khăn mặt sẽ trở lại Đan Mạch
  • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Việt Nam
  • Cần thông tin về nguồn lực địa phương tại Việt Nam
  • Cần Passport Đan Mạch mới hoặc CMND (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
  • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Đan Mạch

dịch vụ visa và hộ chiếu của Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

hộ chiếu và visa Đan Mạch từ Lãnh sự quán Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính ở Đan Mạch và Việt Nam.

Quá trình phát hành thẻ Visa Đan Mạch và Hộ chiếu của Đan Mạch có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

cơ quan đại diện của Đan Mạch tại Việt Nam

Ngoài Lãnh sự quán Đan Mạch tại thành phố Hồ Chí Minh, Đan Mạch cũng có 1 đại diện khác tại Việt Nam:

Đại diện Việt Nam tại Đan Mạch

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.