RSS Reset

Đại sứ quán Rumani tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Romania tại Baku, Azerbaijan

Địa chỉ nhà: 125 Một Akademik Hasan Aliyev Str (Narimanov), Baku

thành phố: Baku

Điện thoại: (00) (994) (12) 4656378

Số fax: (00) (994) (12) 4656076

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Đại sứ quán Rumani tại Baku, Azerbaijan”

  1. Anastassiya
    Tháng hai 19, 2018 at 7:46 PM #

    Hello. I would like to ask whether you accept the oath (jurământul)at the Embassy of Baku?
    Thank you in advance.

Leave a Comment