RSS Reset

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 9, 30 Clarence St. Sydney NSW Úc 2000

thành phố: Sydney

Điện thoại: 02 – 9262 2199 02-92621572

Số fax: 02 -9262 5991

Trang mạng: http://www.consulportugalsydney.org.au/

E-mail: [email protected] / [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment