RSS Reset

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Mahazza, Bahrain

Lãnh Honarary Bồ Đào Nha ở Bahrain

Địa chỉ nhà: văn phòng 34; số đường 301

Mahazza 603

Sitra Khu công nghiệp

lên. Cổng vào # 3

thành phố: Mahazza

Điện thoại: + 973 17 456 688

Số fax: + 973 17 456 622

Trang mạng: http://www.portugalconsulate.net

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Chủ nhật đến thứ năm @ 10:00 là. đến 16:00 giờ chiều. Lãnh sự quán sẽ đóng cửa vào thứ Sáu và thứ Bảy

Vietnam Visa on arrival

3 Responses to “Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Mahazza, Bahrain”

 1. tháng Ba 8, 2018 at 1:37 là #

  I waint to portugal visa

 2. Shahabuddin
  tháng bảy 18, 2018 at 8:23 PM #

  Hi sir my name shahabuddin l need putagal visa

 3. August 8, 2018 at 1:28 PM #

  DI need portugal visa because my mom is stil their from 4 years i want to met with my mom .
  what should i have to do for visa can u tall me proceger for visa

Leave a Comment