RSS Reset

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Mahazza, Bahrain

Lãnh Honarary Bồ Đào Nha ở Bahrain

Địa chỉ nhà: văn phòng 34; số đường 301

Mahazza 603

Sitra Khu công nghiệp

lên. Cổng vào # 3

thành phố: Mahazza

Điện thoại: + 973 17 456 688

Số fax: + 973 17 456 622

Trang mạng: http://www.portugalconsulate.net

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Chủ nhật đến thứ năm @ 10:00 là. đến 16:00 giờ chiều. Lãnh sự quán sẽ đóng cửa vào thứ Sáu và thứ Bảy

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Mahazza, Bahrain”

  1. tháng Ba 8, 2018 at 1:37 là #

    I waint to portugal visa

Leave a Comment