RSS Reset

Đại sứ quán Ba Lan tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Ba Lan tại Armenia

Địa chỉ nhà: 44một, Hanrapetutyan đường

thành phố: Yerevan

Điện thoại: (+374-1) 542493, 542495

Số fax: (+374-1) 542498, 542496

Trang mạng: http://www.erewan.polemb.net

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment