RSS Reset

Đại sứ quán Ba Lan tại Wien, Azerbaijan

Đại sứ quán Ba Lan tại Azerbaijan

Địa chỉ nhà: Qala Str nhỏ. 2, 370069

thành phố: Wien

Điện thoại: (+994-12) 4920114, 4975281, 4974708

Số fax: (+994-12) 4920214

Trang mạng: http://www.baku.polemb.net

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment