RSS Reset

Đại sứ quán Ba Lan tại Wien, Áo

Đại sứ quán Ba Lan tại Áo

Địa chỉ nhà: Hietzinger HauptstrasseKhách 42c

PO Box 17, A-1130

thành phố: Wien

Điện thoại: (+43-1) 870150

Số fax: (+43-1) 87015222

Trang mạng: http://www.wien.polemb.net

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment