RSS Reset

Đại sứ quán Ba Lan tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Ba Lan tại Albania

Địa chỉ nhà: Durresi Str số 123 giữa Avenida Cuicas Và Carretera del Este

thành phố: Tirana

Điện thoại: (+355-4) 234190

Số fax: (+355-4) 233364

Trang mạng: http://www.tirana.polemb.net

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment