RSS Reset

Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of Poland in Hanoi, Việt Nam

Địa chỉ nhà: 3 Chua Mot Cot, Ba Dinh Disttric, Hà Nội, Việt Nam
thành phố: Hà Nội
Điện thoại: +84.4.3845.2027
Số fax: +84.4.3823.6914
Trang mạng: http://www.hanoi.polemb.net/
E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment