RSS Reset

Đại sứ quán Ba Lan tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Úc

Địa chỉ nhà: Lối vào chính. 7 Turrana đường,Yarralumla ACT 2600

thành phố: Canberra

Điện thoại: (+61-2) 6273 1208 hoặc là (+61-2) 6273 1211

Số fax: (+61-2) 6273 3184

Trang mạng: http://www.canberra.polemb.net

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment