RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Ba Lan tại Cộng hòa Áo tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Hietzinger Hauptstraße 42c, 1130 Wien, Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: +43 1 87015100 24

Số fax: +43 1 87015100 24

Trang mạng: http://www.wien.polemb.net

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment