RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Rosario, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Rosario, Argentina

 

Địa chỉ nhà: Blvd. Orono 275, 2000 Rosario, prov. santa Fe, Argentina

thành phố: Rosario

Điện thoại: (00-54-341) 425-25-29

Số fax: (00-54-341) 432-5555

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment