RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Obera, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan trong Obera, Argentina

 

Địa chỉ nhà: Ukraina 734, 3360 Oberá, nhiệm vụ, Obera, Argentina

thành phố: Obera

Điện thoại: (00-54-3755) 403-733 24

Số fax: (00-54-3755) 403-733 24

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment