RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Nassau, Bahamas

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Nassau

Địa chỉ nhà: #9 Devonshire ổ, Coral Harbour, 30 Ludlow stered,

HỘP THƯ 4225, Nassau, Bahamas

thành phố: Nassau

Điện thoại: (00-12-42) 328-72-38

Số fax: (00-12-42) 326-24-91

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected] [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment