RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 12, 20 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (+61-3) 9654 5180

Số fax: (+61-3) 9654 5180

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment