RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Klagenfurt, Áo

Địa chỉ nhà: Koschatstrasse 7, Klagenfurt 9020, Áo

thành phố: Klagenfurt

Điện thoại: (+43 / (0) 463) 55 553 hoặc là 0664 124 75 58 hoặc Ba Lan – 0644 578 37 03 ) 423) 92 158

Số fax: (00-434-23) 92-158

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment