RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Innsbruck, Áo

Địa chỉ nhà: Valiergasse 60, A-6020, Innsbruck, Áo

thành phố: Innsbruck

Điện thoại: (00-43-512) 277-684-60 24

Số fax: (00-43-512) 277-684-20

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment