RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Dhaka, Bangladesh

Lãnh sự quán Ba Lan tại Bangladesh

Địa chỉ nhà: 18 Kemal Ataturk Avenue Banani, Dhaka-1213

thành phố: Dhaka

Điện thoại: (00-880-2) 989-35-28

Số fax: (00-880-2) 882-22-44

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Lãnh sự quán Ba Lan tại Dhaka, Bangladesh”

  1. Tháng Mười 12, 2017 at 5:56 là #

    I have to apply for visa in poland

Leave a Comment