RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Darwin, Châu Úc

Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan fo ở Darwin, Autralia

Địa chỉ nhà: Nhiều 3005 Stuart Highway,Berrimah, NT 0828, Darwin, Châu Úc

thành phố: Darwin

Điện thoại: (+61-8) 8931 1966

Số fax: (+61 8) 8932 3421

Trang mạng: http://-

E-mail: [email protected] / [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment