RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Úc

Địa chỉ nhà: 239 George St., GLD 4000, Brisbane

thành phố: Brisbane

Điện thoại: (00-61-7) 3398-5850

Số fax: (00-61-7) 3229-9482

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment