RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Adelaide, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Úc

Địa chỉ nhà: Nhiều 102 Barossa Valley Way, Lyndoch, SA 5351, Adelaide

thành phố: Adelaide

Điện thoại: (00-61-8) 852-440-33

Số fax: (00-61-8) 852-445-33

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment