RSS Reset

Lãnh sự quán Peru tại Mendoza, Argentina

Lãnh sự quán cho nước Cộng hòa Peru ở Mendoza, Argentina

Địa chỉ nhà: Grenadiers đường phố 998, 5ta. SecciCn 5500

thành phố: Mendoza

Điện thoại: +54-261-423-2380

Số fax: +54-261-429-9831

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 09.00-14.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment