RSS Reset

Papua New Guinea Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán của Papua New Guinea ở Sydney, Châu Úc

 
Địa chỉ nhà: Cấp độ 2, Clarence Street, Sydeny NSW 2000

PO Box A2273, Sydney Nam, NSW 1235, Châu Úc

thành phố: Sydney

Điện thoại: 02) 9283 9020

Số fax: (02) 9283 5424

Trang mạng: http://http://www.pngcanberra.org/consulates/index.htm

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu: 9.00là – 5.00PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment