RSS Reset

Papua New Guinea Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán Papua New Guinea tại Úc

Địa chỉ nhà: Christie Trung tâm Cấp 11 / bộ 7/8, 320 Adelaide đường

GPO Box 220, 4001

thành phố: Brisbane

Điện thoại: (+61-7) 32217915

Số fax: (+61-7) 32296084

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Ông Paul Nerau Lãnh-Genera

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment