RSS Reset

Đại sứ quán Palestine tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Palestine tại Albania

 

Địa chỉ nhà: Skanderbeg, 45 Tirana

thành phố: Tirana

Điện thoại: 35542-34300/ 34056

Số fax: 35542-32092

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment