RSS Reset

Đại sứ quán Pakistan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Áo

Địa chỉ nhà: Hofzeile 13, A-1190

thành phố: Vienna

Điện thoại: (+43-1) 3687381-82

Số fax: (+43-1) 3671831, 3687376

E-mail: [email protected], [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 8:30 là. đến 5:30 giờ chiều

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment