RSS Reset

Đại sứ quán Pakistan ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Pakistan ở Algiers, Algeria

Địa chỉ nhà: Biệt thự 18, Idrissides Rue, Ex. Henri Badin, Bougara, El Biar, Algiers, Algeria, P.O. Box Không. 395, El-Biar

thành phố: Algiers

Điện thoại: (213-21) 793756, (213-21) 793757

Số fax: (213-21) 793758

Trang mạng: http://www.mofa.gov.pk/algeria/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 8:30 là. đến 5:30 giờ chiều

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment