RSS Reset

Lãnh sự quán Oman tại Melbourne, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hồi giáo Oman tại Melbourne , Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 4 bộ 2, 493 St, Kilda Rd, Melbourne , Châu Úc, 3004

thành phố: Melbourne

Điện thoại: +61 3 9820 4096

Số fax: +61 3 9820 4076

Trang mạng: http://www.oman.org.au/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thứ hai – Thứ sáu 9:00là – 4:00PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment