RSS Reset

Ni-Vanuatu Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Vanuatu ở Sydney, Australia Address: 54 Eden đường, Arncliffe, New South Wales 2205, Australia City: Sydney Phone: (+61) 2 9597 4046 Số fax: +61-2-9597 2726 Giờ hành chính: 10.00 là. – 4.00 giờ chiều.