Facebook RSS Reset

Papua New Guinea Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán của Papua New Guinea ở Sydney, Australia Address: Cấp độ 2, Clarence Street, Sydeny NSW 2000 PO Box A2273, Sydney Nam, NSW 1235, Australia City: Sydney Phone: 02) 9283 9020 Số fax: (02) 9283 5424 Trang mạng: http://http://www.pngcanberra.org/consulates/index.htm Email:...

Papua New Guinea Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

Consulate of Papua New Guinea in Australia Address: Christie Trung tâm Cấp 11 / bộ 7/8, 320 Adelaide Street GPO Box 220, 4001 thành phố: Brisbane Phone: (+61-7) 32217915 Số fax: (+61-7) 32296084 E-mail: [email protected] Office Hours: Mr Paul Nerau...

Papua New Guinea Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy Papua New Guinea tại Canberra, Australia Address: 39-41 Forster Crescent, Yarralumla ACT 2600 (Thêm bưu chính: P.O. hộp E432, Kingston ACT 2600) thành phố: Canberra Phone: (02) 6273 3322 Số fax: (02) 6273 3732 Trang mạng: http://www.pngcanberra.org/ Email:...