Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Kiwi Lãnh sự quán ở Dhaka, Bangladesh

New Zealand Consulate in Dhaka Address: Bashoti Horizon, Flat Không B-3, 3tầng thứ, Âm mưu 21, Đường – 17, Banani – 1213 thành phố: Dhaka Phone: +8802 886 1947 Số fax: +8802 886 1948 Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php Email:...

Kiwi Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

New Zealand Permanent Mission to the United Nations and other International Organisations Address: Mattiellistrasse 2-4/3. A-1040 City: Vienna Phone: 43 1 505 3021 Số fax: +43 1 505 3020 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/austria Email: [email protected]

Đại sứ quán Kiwi ở Vienna, Áo

Đại sứ quán New Zealand Vienna, Austria Address: Mattiellistrasse 2-4/3 ,A-1040 City: Vienna Phone: +43 1 505 3021 Số fax: +43 1 505 3020 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/austria Email: [email protected]

Kiwi Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

New Zealand Honorary Consul-General in Vienna Address: Salesianergasse 15/3, 1030 thành phố: Vienna Phone: +431-318-8505 Số fax: +432-2327-7940 Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Na Uy tại Canberra, Châu Úc

Hoàng gia Na Uy Embassy in Canberra, Australia Address: 17 Hunter Street, Yarralumla ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: +61-2-6273-3444,62733430 Số fax: +61-2-6273-3669 Trang mạng: http://www.norway.org.au Email: [email protected] Office Hours: Monday...

Kiwi Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

New Zealand Consulate-General in Brisbane Address: bộ 2314, Cấp độ 23, Ống Networks Nhà, 127 Creek Street City: Brisbane Phone: +61-7-3218-2105 hoặc là 1300-446-669 Số fax: +61-7-3218-2779 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email:...

Kiwi Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

New Zealand Consulate-General in Melbourne Address: Cấp độ 10, 454 Collins Street, Melbourne VIC 3000 thành phố: Melbourne Phone: +61-3-9642-1279 (lãnh) hoặc là +61-3-9642-1281 (Thương mại và thương mại) Số fax: +61-3-9642-1586 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email:...

Kiwi Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

New Zealand High Commission in Canberra Address: Commonwealth Avenue, ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: +61-2-6270-4211 Số fax: +61-2-6273-3194 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email: [email protected] Office...

Kiwi Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

New Zealand Consulate-General Sydney Address: Địa chỉ: Cấp độ 10, 55 Hunter Street Sydney, NSW 2000, Australia Postal Address: GPO Box 365, Sydney, NSW 2001 thành phố: Sydney Phone: +61-2-8256-2000 Số fax: +61-2-9221-7836 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email:...

Đại sứ quán Kiwi ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán New Zealand Buenos Aires, Argentina Address: Carlos Pellegrini 1427, 5th Floor Capital Federal CP1011 City: Buenos Aires Phone: +54-11-4328-0747 Số fax: +54-11-4328-0757 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=25 Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Kiwi ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán New Zealand, Kabul Address: 15thứ St. Roundabout,, Wazir Akbar Khan City: Kabul Phone: +93 700 102 000 ext 2376 Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán tại Hà Nội Kiwi, Việt Nam

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội, Vietnam Address: 1 Đường Co Tân, Trang Tien, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (+ 84 24) 3824 1481 Số fax: (+ 84 24) 3824 1480 E-mail: [email protected] Map Embassy of New Zealand in Hanoi, Vietnam About...