Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Kiwi Lãnh sự quán ở Dhaka, Bangladesh

New Zealand Consulate in Dhaka Address: Bashoti Horizon, Flat Không B-3, 3tầng thứ, Âm mưu 21, Đường – 17, Banani – 1213 thành phố: Dhaka Phone: +8802 886 1947 Số fax: +8802 886 1948 Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php Email:...

Lãnh sự quán Úc tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Úc ở Dhaka, Bangladesh Address: 184 Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka 1212 , Bangladesh City: Dhaka Phone: 880 2 8813105 (nhiều dòng) Số fax: 880 2 881 1125 (Ủy ban cao) Trang mạng: http://www.bangladesh.embassy.gov.au/ Email:...

Kiwi Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

New Zealand Permanent Mission to the United Nations and other International Organisations Address: Mattiellistrasse 2-4/3. A-1040 City: Vienna Phone: 43 1 505 3021 Số fax: +43 1 505 3020 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/austria Email: [email protected]

Đại sứ quán Kiwi ở Vienna, Áo

Đại sứ quán New Zealand Vienna, Austria Address: Mattiellistrasse 2-4/3 ,A-1040 City: Vienna Phone: +43 1 505 3021 Số fax: +43 1 505 3020 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/austria Email: [email protected]

Kiwi Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

New Zealand Honorary Consul-General in Vienna Address: Salesianergasse 15/3, 1030 thành phố: Vienna Phone: +431-318-8505 Số fax: +432-2327-7940 Trang mạng: http://www.mfat.govt.nz/Embassies/1-NZ-representatives-overseas/0-embassies-list.php Email: [email protected] Details:...

Lãnh Nauruan ở quận Aiwo, Áo

Australian Consulate-General in the Republic of Nauru Address: Q45 & MQ43 NPC OE. Aiwo District City: Aiwo District Phone: +674 444 3380 Số fax: +674 444 3382

Đại sứ quán Australia tại Vienna, Áo

Australian Embassy and Permanent Mission to the United Nations Address: Mattiellistrasse 2-4, A-1040 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43 1) 506 74 – 0 Số fax: (+43 1) 504 1178 Trang mạng: http://www.austria.embassy.gov.au/ Email: [email protected],[email protected] Details:...

Ni-Vanuatu Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Vanuatu ở Sydney, Australia Address: 54 Eden đường, Arncliffe, New South Wales 2205, Australia City: Sydney Phone: (+61) 2 9597 4046 Số fax: +61-2-9597 2726 Giờ hành chính: 10.00 là. – 4.00 giờ chiều.

Tuvaluan Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Honorary Consulate General of Tuvalu Address: P.O.Box 4410, Suite 7, Ana Nhà, 301 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia City: Sydney Phone: (+61-2) 92998997 Số fax: (+61-2) 92998978 E-mail: सुंदरजीब्रोस@ओज़ेमैल.कॉम.औ

Tonga Lãnh sự quán ở Bắc Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Tonga ở Bắc Sydney, Australia Address: Cấp độ 6, 73 Walker St, Bắc Sydney NSW 2060 PO Box 238, Bắc Sydney NSW 2059 thành phố: North Sydney Phone: + (61 – 2) 9936 2088 Số fax: + (61 – 2) 99362099 E-mail: [email protected] Office...

Solomon Đảo Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

Quần đảo Solomon Cao ủy tại Canberra, Australia Address: 1 Beale Crecent, Deakin,Canberra ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: (61-2) 6282-7030 Số fax: (61-2) 6282-7040 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Samoa tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Samoa trong O'Malley, Canberra, Australia Address: 13 Culgoa Circuit, O'Malley 2606, Canberra , Australia City: Canberra Phone: (61-2) 6286 5505 Số fax: (61-2) 6286 5678 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]

Papua New Guinea Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán của Papua New Guinea ở Sydney, Australia Address: Cấp độ 2, Clarence Street, Sydeny NSW 2000 PO Box A2273, Sydney Nam, NSW 1235, Australia City: Sydney Phone: 02) 9283 9020 Số fax: (02) 9283 5424 Trang mạng: http://http://www.pngcanberra.org/consulates/index.htm Email:...

Papua New Guinea Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

Consulate of Papua New Guinea in Australia Address: Christie Trung tâm Cấp 11 / bộ 7/8, 320 Adelaide Street GPO Box 220, 4001 thành phố: Brisbane Phone: (+61-7) 32217915 Số fax: (+61-7) 32296084 E-mail: [email protected] Office Hours: Mr Paul Nerau...

Papua New Guinea Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy Papua New Guinea tại Canberra, Australia Address: 39-41 Forster Crescent, Yarralumla ACT 2600 (Thêm bưu chính: P.O. hộp E432, Kingston ACT 2600) thành phố: Canberra Phone: (02) 6273 3322 Số fax: (02) 6273 3732 Trang mạng: http://www.pngcanberra.org/ Email:...

Đại sứ quán Na Uy tại Canberra, Châu Úc

Hoàng gia Na Uy Embassy in Canberra, Australia Address: 17 Hunter Street, Yarralumla ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: +61-2-6273-3444,62733430 Số fax: +61-2-6273-3669 Trang mạng: http://www.norway.org.au Email: [email protected] Office Hours: Monday...

Kiwi Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

New Zealand Consulate-General in Brisbane Address: bộ 2314, Cấp độ 23, Ống Networks Nhà, 127 Creek Street City: Brisbane Phone: +61-7-3218-2105 hoặc là 1300-446-669 Số fax: +61-7-3218-2779 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email:...

Kiwi Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

New Zealand Consulate-General in Melbourne Address: Cấp độ 10, 454 Collins Street, Melbourne VIC 3000 thành phố: Melbourne Phone: +61-3-9642-1279 (lãnh) hoặc là +61-3-9642-1281 (Thương mại và thương mại) Số fax: +61-3-9642-1586 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email:...

Kiwi Lãnh sự quán tại Canberra, Châu Úc

New Zealand High Commission in Canberra Address: Commonwealth Avenue, ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: +61-2-6270-4211 Số fax: +61-2-6273-3194 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email: [email protected] Office...

Kiwi Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

New Zealand Consulate-General Sydney Address: Địa chỉ: Cấp độ 10, 55 Hunter Street Sydney, NSW 2000, Australia Postal Address: GPO Box 365, Sydney, NSW 2001 thành phố: Sydney Phone: +61-2-8256-2000 Số fax: +61-2-9221-7836 Trang mạng: http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=18 Email:...