RSS Reset

Đại sứ quán Na Uy tại Canberra, Châu Úc

Hoàng gia Na Uy Embassy in Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 17 Hunter Street, Yarralumla ACT 2600

thành phố: Canberra

Điện thoại: +61-2-6273-3444,62733430

Số fax: +61-2-6273-3669

Trang mạng: http://www.norway.org.au

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu: 9:00 là để 12:30 chiều và 1:00 chiều đến 4:00 PM

Chi tiết: Đại sứ Siren Eriksen Gjerme

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment